Regulamin usług hostingowych

Regulamin usług hostingowych

Właścicielem serwera jest firma Sochacki Biznes, inaczej nazywany poniżej jako Usługodawca, natomiast osoby, które hostują swoje strony na serwerach firmy Sochacki Biznes nazywane są klientami.

1. Każdy klient oświadcza, iż automatycznie akceptuje regulamin w momencie dokonania wpłaty za serwer firmy Sochacki Biznes. Wpłata pieniędzy zatem jest równoznaczna z pełną akceptacją regulaminu.

2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę bądź też zablokować serwer bez podania przyczyny klientowi, jeżeli ten słownie go obraża, stosuję agresję bądź przemoc, nie uiszcza wpłat za serwer bądź jego strona internetowa zagraża bezpieczeństwu innym serwerom firmy Sochacki Biznes.

3. Usługodawca jest zobowiązany do naprawy strony internetowej, jeżeli ta została uszkodzona poprzez wadliwe działanie serwera.

4. Usługodawca nie ma obowiązku przypominać o wygaśnięciu serwera bądź domeny, która jest skonfigurowana z serwerem od klienta. W interesie klienta jest dbanie sobie o terminy dotyczące usług wobec firmy Sochacki Biznes

5. Klient ma obowiązek aktualizować stronę oraz dbać o jej bezpieczeństwo tak, aby nie stwarzać zagrożenia na całym serwerze.

6. Usługodawca nie ma żadnego obowiązku pomagać klientowi, jeżeli sprawa nie dotyczy błędów stricte po stronie firmy Sochacki Biznes bądź serwera.

7. Usługodawca ma prawo zażądać sobie dodatkowego wynagrodzenia za ewentualną konfigurację serwera, przedłużenie domeny bądź instalację strony na zakupionym serwerze.

8. Każdy klient swój ewentualny problem powinien zgłosić tylko i wyłącznie za pomocą korespondencji mailowej: biuro@sochacki.biz. Wnioski osobiste bądź telefoniczne będą automatycznie odrzucane.

9. Usługodawca nie odpowiada za treści znajdujące się na stronach internetowych od klientów

10. Usługodawca nie odpowiada za konfigurację serwera. Klient ma obowiązek zatrudnić własnego administratora, który będzie sprawował pieczę nad wykupionym serwerem.

11. Klient ma obowiązek dokonania wpłaty za serwer na oficjalny rachunek bankowy firmy Sochacki Biznes – 97 1050 1083 1000 0091 3147 2897